9.1 Giriş

 

Bu bölümde veri toplama yöntemlerinden odak grupları incelemeye çalışacağız. Odak grup yönteminin hangi durumlarda tercih edildiğine, odak grupları oluşturma ve moderasyon süreçlerine değineceğiz. Son olarak da sonuçların nasıl analiz edilebileceğimizi ele alacağız.

Öğrenme Hedefleri:

  • Odak grup yöntemi tercih nedenleri hakkında bilgi edinmek;
  • Odak grubu oluşturma süreçleri üzerine düşünmek;
  • Odak grup dinamiği ve moderasyonu konusunda araştırmacının rolünü ve ihtiyaç duyduğu becerileri fark etmek;
  • Odak grup bulgularının analizine ilişkin hassas noktaları öğrenmektir.

Hazırlık Soruları:

  • Sadece daha çok kişiden veri toplamak için derinlemesine görüşme yerine odak grup kullanılabilir mi?
  • Odak gruplarda araştırmacının rolünü nasıl tanımlarsınız?
  • Odak grup yönteminin zorlukları neler olabilir?  

9. DERS