5.1 Giriş

 

"Örneklem Nasıl Çekilir?" başlıklı bu bölümde, “genelleme” yapabilmek için nasıl bir örneklem tasarımı yapmak gerektiğini ele alacağız. Örneklem tasarımının tarihi, örneklem tasarımı için bilmemiz gereken kavramlar ve farklı örnekleme yöntemlerine dair bilgileri aktaracağız.

Öğrenme Hedefleri:

 • Genelleme için örneklem tasarımının önemini kavramak;
 • Örneklem biliminin tarihsel süreçteki gelişimi hakkında bilgi edinmek;
 • Örneklem konusu ile ilişkili kavramlarla tanışmak;
 • Farklı örnekleme yöntemlerini nasıl tasarlayacağımızı ve nerelerde kullanabileceğimizi öğrenmektir.

Hazırlık Soruları:

 • Araştırma bulgularınızı genellemek istiyorsanız nasıl bir örneklem seçmeyi düşünürsünüz?
 • Türkiye’ye ilişkin bir genelleme yapabilmek için nasıl bir örneklem tasarımı düşünürsünüz?  
  • Türkiye kaç bölgeden oluşur?
  • Örneklem tasarımı için kaç şehir seçilir?
 • Okuduğunuz, takip ettiğiniz araştırma raporlarında; araştırmanın örneklemi detaylı paylaşılıyor mu? Siz araştırma bulgularına güvenmek için örneklem tasarımını bilmek ister misiniz?

 

5. DERS