10.1 Giriş

 

Bu bölümde toplumsal araştırmalarda deney konusuna yer vereceğiz. Deneylerin ne zaman, hangi durumlarda kullanılabileceği tartıştıktan sonra farklı deney türleri ve sosyal deneylere ilişkin kavramları aktaracağız. Son olarak da deney tasarımına dair detayları ele alacağız.

Öğrenme Hedefleri:

  • Sosyal bilimlerde deneyin nerede ve nasıl kullanılabileceğini öğrenmek;
  • Farklı sosyal deney türlerini örneklerle beraber anlamak;
  • Deneysel yönteme dair (bağımlı değişken, öntest, sontest, kontrol grubu vb.) kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak;
  • Deneysel yöntemde örneklem ve uygulaması süreçlerinin tasarımına dair bilgi edinmek;
  • Deney olmayan yarı-deney türlerine dair farkındalık kazanmaktır.

Hazırlık Soruları:

  • Çalışma alanınızı düşünün, sizce bu konuda yapabileceğiniz bir deney olabilir mi?
  • Televizyon ya da sosyal medyada duyduğunuz bir sosyal deney var mı? Bu deneye dair aklınıza takılan konular var mı? Varsa neler?

10. DERS