11.1 Giriş

 

Bu son bölümde ise toplumsal araştırmalarda kullanılan içerik analizi yöntemini anlatacağız. Mevcut içerik analizi araştırma örnekleri üzerinden içerik analizinin nasıl yapılacağını ele alacak ve bu konudaki farklı paradigmaları aktaracağız. Son olarak bu yöntemi kullanırken örneklem konusunda dikkat edilecek noktaları vurgulayacağız.

Öğrenme Hedefleri:

  • Toplumsal araştırmalarda içerik analizi yapılabilecek farklı kaynakları/materyalleri örnekler üzerinden tartışmak;
  • İçerik analizi paradigmalarını öğrenmek;
  • İçerik analizinde örneklem tasarımına dair bilgi edinmektir.

Hazırlık Soruları:

  • Toplumsal araştırmalarda içerik analizi için ne tür kaynaklardan faydalanabileceğimizi düşünüyorsunuz?
  • İçerik analizi yapmanın sizce en büyük zorluğu ne olabilir?

 

11. DERS