7.1 Giriş

 

 

"Soru Nasıl Sorulur?" başlıklı bu bölümde soru sorma biçimlerini ve soru akışını ele alacağız. Anketler başta olmak üzere, derinlemesine görüşmeler ve odak gruplar için de kullanılacak farklı soru tiplerini örnek sorular üzerinden inceleyeceğiz. Soru formunun tasarımı ve soruların uygunluğunun değerlendirilmesine dair bilgiler sunacağız. Aksi belirtilmedikçe bu bölümde verdiğimiz örnekler kendi çalışmalarımızdan alınmıştır.

Öğrenme Hedefleri:

  • Soru hazırlarken araştırmacının kendisine sorması ve hatırlaması gereken konuları öğrenmek;
  • Farklı soru tipleri hakkında bilgi sahibi olmak ve örneklerle değerlendirmek;
  • Soru formu tasarımı hakkında bilgi sahibi olmak;
  • Hazırlanan soruların test edilme yöntemlerini öğrenmektir.

Hazırlık Soruları:

  • Soruları hazırlarken en çok neye dikkat edersiniz/edilmesi gerektiğini düşünürsünüz?
  • Almak istediğimiz bir bilgiye dair kaç farklı soru sorulabilir? Hangi soruyu seçeceğinize nasıl karar verebilirsiniz?
  • Cevapladığınız anketlerde ya da katıldığınız bir odak görüşmesinde soruları cevaplarken işinizi neler kolaylaştırıyor? Neler zorlaştırıyor?
  • Bir soru formundan beklentileriniz nelerdir?

 

7. DERS