6.1 Giriş

 

"İnsanlar Nasıl Yanıt Verir?" başlıklı bu bölümde tüm araştırma yöntemlerinde sorulan sorulara katılımcıların nasıl yanıt verdiklerini anlatmaya çalışacağız. Tutum, davranış ve kanaatler arasındaki farkları ele alacak, yanıtların “sahiciliğini” tartışacak, yanıt verme sürecindeki adımları ve farklılıkları inceleyeceğiz. 

Öğrenme Hedefleri:

  • Araştırmalarda verilen yanıtların “sahiciliği”ni sorgulamak;
  • Tutum, davranış ve kanaatler arasındaki farkları öğrenmek;
  • Yanıt verme sürecindeki adımlar ve farklılıklar hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Hazırlık Soruları:

  • Araştırmalarda verilen yanıtlardan kuşku duymalı mıyız? Her yanıtı “doğru” kabul etmeli miyiz?
  • Size bir soru yöneltildiğinde cevabınızı nasıl oluşturursunuz?  Her soruya “doğru” cevap verir misiniz?
  • Hangi koşullar ve durumlar sağlandığında sorulara daha “sahici” yanıtlar verilir?  

6. DERS