2.1 Giriş

 

"Gerçeklik Nedir? Paradigmalar" başlıklı bu bölümde “(toplumsal) gerçeklik nedir?” sorusunun peşine düşerek, araştırmacının bu soruya verdiği yanıtlar bağlamında ontolojik ve epistemolojik açıdan konumunu düşündürmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bilimsel bilginin nasıl ilerlediğine ve paradigmaların araştırmacılara çizdiği çerçeveyi anlamaya dair tartışmaları ele alacağız.

Öğrenme Hedefleri:

  • "Gerçeklik nedir?" sorusunun yanıtının temellerini sorgulamak;
  • Sosyal bilimlerdeki ontolojik ve epistemolojik farklılıkları incelemek ve bu farklılıkların metodolojiye etkisini fark etmek;
  • Bilmenin ve bilimsel bilginin tarihsel süreci hakkında bilgi sahibi olmak;
  • "Paradigma" kavramını ve paradigma örneklerini öğrenmektir.

Hazırlık Soruları:

  • Sosyal bilimlerde “gerçek” ve “gerçekliği” nasıl tanımlarsınız?
  • “Gerçeği” bilebilir miyiz?
  • Bu sorulara verdiğiniz yanıtlarla araştırma metodolojisi arasında nasıl bir ilişki vardır?
  • Paradigmayı bir nesneye benzetseniz ne olurdu? 

​​​​​​​

2. DERS