8.1 Giriş

 

 

Bu bölümde derinlemesine görüşmeler yöntemini ele alacağız. Bu veri toplama yönteminin diğer yöntemlerle olan farkları, bu yöntemdeki farklı perspektifler (pozitivist, fenomenolojik ve eleştirel), örneklem belirleme, kullanılan araçlar, görüşme yapılırken dikkat edilecek hususlar ve verileri analiz etme süreçleri üzerinde duracağız.

Öğrenme Hedefleri:

  • Derinlemesine görüşmenin temel kavramları hakkında bilgi edinmek;
  • Yararlanılan farklı yöntemsel yaklaşımlar üzerine düşünmek;
  • Bu yöntemdeki örneklem seçimi ve derinlemesine görüşme rehberi gibi kullanılan araçları hazırlama konusunda bilgi sahibi olmak;
  • Derinlemesine görüşmeler yönteminde dikkat edilecek noktalara ilişkin farkındalık sağlamak ve araştırmacının kendine eleştirel bakma becerisini artırma;
  • Verilerin analiz edilme süreçlerine dair farklı yöntemleri öğrenmektir.

Hazırlık Soruları:

  • Neden derinlemesine görüşme yapma ihtiyacı duyarsınız?
  • Derinlemesine görüşme ile topladığınız veri genellenebilir mi?
  • Kendi araştırma sorunuza cevap ararken derinlemesine görüşme yöntemini kullanmayı düşünür müsünüz? Neden?

8. DERS